Асоціація хірургів України > V з’їзд колопроктологів України за міжнародною участю

V з’їзд колопроктологів України за міжнародною участю

ГО «Асоціація Колопроктологів України» інформує про проведення V з’їзду колопроктологів України за міжнародною участю, внесеного до Реєстру наукових форумів, затвердженого МОЗ України, який вілбудеться 20-22 жовтня 2022 року в м. Києві ( готельний комплекс “Русь”).
До участі в роботі з’їзду запрошуються:

лікарі-проктологи- хірурги,   лікарі – онкологи,  хірурги загальної практики, дитячі хірурги, гастроентерологи, лікарі загальної практики – сімейної медицини, спеціалісти ендоскопічної,  ультразвукової діагностики та хірургії, променевої діагностики та терапії, лабораторної діагностики та інші фахівці.

Програмні питання з’їзду:

1. Колоректальний рак.

2. Хронічні запальні захворювання кишечника.

3. Захворювання прямої кишки, перианальної та куприкової ділянки.

4. Травма органів черевної порожнини, малого тазу, перианальної та куприкової ділянки.

5. Хронічні непухлинні захворювання кишечника.

6. Лапароскопічна хірургія товстої кишки

7. Ендоскопічна діагностика та ендоскопічна хірургія.

8. Дитяча хірургія і колопроктологія.

9. Складні клінічні ситуації в колопроктології.

10. Проблема кишкових стом в колопроктології.

11. Антибактеріальна профілактика і антибактеріальна терапія в колопроктології.

12. Анестезіологічне забезпечення в колопроктології.  

Під час роботи з’їзду передбачається проведення виставок новітньої медичної апаратури та обладнання, фармацевтичних препаратів за участю провідних зарубіжних та вітчизняних фірм – виробників.

ПРЕДСТАВЛЕННЯ  І  ПУБЛІКАЦІЯ  ТЕЗ.

Тези наукових  рабіт  направляються  на  сайт  з’їзду  або  електронну  пошту: coloproctologyua@gmail.com  з вказанням в Темі листа слова – «ТЕЗИ» та переліком авторів з вказанням по порядку Прізвища та ініціалів ( наприклад – Тема листа: ТЕЗИ Іванов І.А., Кириленко К.І.)    Всі опрацьовані та схвалені  Оргкомітетом  З’їзду тези  будуть опубліковані  в  Додатку до журналу « Клінічна  хірургія» №10 за 2022 рік.  Збірник  матеріалів  з  опублікованими  тезами  буде  видаваться  при  реєстрації  авторам  та  всім делегатам  і  гостям  З’їзду.  Тези  будут  публіковатися  без  редакторської  правки.

Для  формувания  НАУКОВОЇ  ПРОГРАМИ  З’їзду  при  подачі  тез  просимо обов’язково вказати в тексті листа  форму  представлення  наукової  публікації  –  УСНИЙ ВИСТУП  і/або  ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ.  При  подачі  заявки  на  усний  виступ  додатково  вказується  повністю:  Призвище, імя, по-батькові  доповідачаконтактний  та  мобільний  телефон, електронна  адрес.

 ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ТЕЗ  –  01 серпня 2022  року.

  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ
Рекомендований  шрифт  – Гарнітура  шрифту  –  Таймс ( Times New Roman ). Размір  шрифту  –  12 пунктів.

Міжстрочковий  інтервал – 1,5 пт.
Рекомендований  об’єм  одних  тез – не  більше  2  сторінок на  площі  шириною   140 мм  і висотою  180  мм.  
Тези повинні  містити  не  більше 3000 знаків.

Рекомендована  структура  тез:

Назва –  прописними  літерами  напівжирним  шрифтом.
Автори  – призвище, ініціали; співавтори  перераховуються  через кому;  вчені ступені та наукові звання   не  вказуються.
Організація, місто, країна,  де  виконано   наукове  дослідження.
Актуальність. Мета работи. Матеріал і методи. Результати. Висновки. Посилання на  цитованих  авторів  не  приводяться.  Використання таблиць,  графіків,  малюнків  не  допускається.

Контактні особи:

Президент Асоціації- проф. Захараш М.П.; 0933307022

Секретар Асоціації -доц. Мороз Владислав Владиславович; 0979545329

Технічний організатор- Анна Ольшанська; 067446681

Технічний організатор

ТОВ “Ворлдсервіс Груп”
м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-А, оф 1-А.
Тел (044) 520-27-27
E-mail: info@conference.in.ua