Завдання та цілі

Мета громадської організації
“Асоціація хірургів України”

Метою діяльності Асоціації є наукове, практичне, організаційно-методичне сприяння в вирішенні проблем сучасної хірургії, підвищенні професійного рівня та спеціалізації лікарів-хірургів; правовий захист членів Асоціації.

Завдання та напрями діяльності

 • Сприяння в розробці загально державних та регіональних заходів з розвитку системи надання хірургічної допомоги населенню, визначення загальної політики в сфері охорони здоров’я і будь – якої діяльності, що спрямована на досягнення мети Асоціації;
 • Сприяння в розробці та супроводі нормативно-правових актів, що регламентують та визначають діяльність в сфері охорони здоров’я;
 • Сприяння координації наукової, практичної та організаційно-методичної діяльності лікарів хірургічного профілю;
 • Сприяння та супровід розробки підходів та систем професійної підготовки лікарів хірургічного профілю;
  Сприяння плануванню, проведенню та виконанню науково-дослідних тем, розробок, практичних та теоретичних розробок в галузі охорони здоров’я;
 • Сприяння підвищенню рівня медичної культури та обізнаності населення з питань охорони здоров’я, профілактики самолікування, специфічної та неспецифічної захворюваності;
 • Сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня лікарів хірургічного профілю та їх спеціалізації;
 • Сприяє у відповідності до вимог законодавства проведенню спеціалізованих виставок, заходів, аукціонів, виданню на засадах благодійності спеціалізованої літератури, що пов’язана з діяльністю Асоціації;
 • Сприяє в організації та проведенні заходів з преміювання або інших форм заохочення для членів Асоціації;
  Сприяє в відрядженні членів Асоціації по Україні або за її межі, прийому вітчизняних та іноземних фахівців з питань, що відповідають меті та напрямкам діяльності Асоціації;
 • Сприяє різним формам навчання лікарів хірургічного профілю;
 • Сприяє розробці та супроводу нормативних актів зі стандартизації медичної допомоги (настанови, клінічні протоколи, стандарти надання медичної допомоги), медичних науково-практичних, практичних рекомендацій;
 • Сприяє удосконаленню та розвитку вищої медичної освіти в Україні;
 • Сприяє розробці, вдосконаленню та впровадженню в практичну охорону здоров’я методів діагностики, лікування та профілактики захворювань;
 • Сприяє забезпеченню правового захисту членів Асоціації, представляє інтереси члена Асоціації в органах виконавчої, судової влади, правоохоронних органах та органах місцевого самоврядування.
 • Участь в ліцензуванні, акредитації, атестації та перевірці закладів охорони здоров’я, що мають в своїй структурі віддалення хірургічного профілю або/та надають хірургічну допомогу;
 • Участь в атестації, переатестації, контролю рівня знань та вмінь лікарів хірургічного профілю;
  Участь в заходах, роботі комісій та інших колегіальних органів, зібрань з розгляду будь – яких питань щодо професійної діяльності лікарів хірургічного профілю;
 • Участь у громадській та фаховій експертизі клінічних випробувань лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичних виробів, медичної техніки, клітинних та тканинних трансплантатів, що застосовуються в клінічній практиці;
 • Співпрацює з іншими громадськими, державними та приватними організаціями, структурами в Україні та за її межами з питань хірургії та охорони здоров’я;
 • Співпрацює з державними установами, центральними та місцевими органами виконавчої влади з вирішення будь – яких питань в сфері охорони здоров’я;
 • Організує, сприяє проведенню наукових та науково-практичних заходів з питань хірургії та питань охорони здоров’я, в Україні та за її межами;
 • Вивчення, аналіз сучасних досягнень науки та практики в галузі хірургії, розширення контактів та обмін досвідом з асоціаціями та громадськими організаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров’я;
 • Відрядження своїх членів (представників) для участі від імені Асоціації в наукових, науково-практичних та організаційно методичних заходах з питань охорони здоров’я, в Україні та за її межами;
 • Представлення інтересів лікарів хірургічного профілю України на міжнародних та Європейських наукових, науково-практичних та організаційних заходах з питань, що пов’язані з хірургічною діяльністю;
 • Пропаганда здорового образу життя та профілактичної направленості охорони здоров’я;
 • Для виконання статутних завдань залучає добровільні пожертви від громадян України та іноземних громадян, юридичних установ, організацій благодійну допомогу;
 • Засновує відділення, укладає угоди, меморандуми на правах юридичної особи, з організаціями, установами, органами виконавчої, законодавчої, судової влади для забезпечення діяльності, що визначена метою Асоціації;
 • Може здійснювати фінансову діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, підприємств, організацій зі статутом юридичних осіб;
 • Може засновувати підприємства з правом юридичної особи.