Історія

Перші паростки майбутнього Всеукраїнського громадського об’єднання «Асоціація хірургів України» зійшли більш ніж 100 років тому.
Перші наукові товариства, що об’єднували лікарів хірургічного профілю були регіональними та створювались в великих містах, що мали науково-практичну медичну школу.

Історія
Микола Маркіянович Волкович (1858-1928)

Перше регіональне товариство хірургів було створено в 1908 році в Києві. Його фундатором та першим Головою був відомий хірург, професор кафедри факультетської хірургії Київського університету Микола Маркіянович Волкович.
В подальшому кількість хірургічних товариств збільшувалась.

Організовувались наукові об’єднання в Одесі, Харкові, Львові. Процес їх створення та об’єднання був перерваний Першою світовою війною, а потім лихоліттям 1917-1920 років. Одним з найперших відродилось Одеське товариство хірургів (1920 рік), а в подальшому наукова спілка сформувалась в Харкові (1922 рік).

У 1925 (26-29 березня) році в Харкові відбувся 1- й обласний з’їзд хірургів Лівобережної України, який прийнято вважати за перший з’їзд хірургів України. З  69 доповідей, що були заслухані на засіданнях, 7 були  присвячені організаційним питанням. Присутніми на з’їзді були понад 400 делегатів, більшість з яких була з інших міст та регіонів України. Вперше під час проведення з’їзду були підняті питання щодо регулярності проведення в наступному заходів Всеукраїнського масштабу.

Протягом 1926 – 1933 років було проведено 4 Всеукраїнських з’їздів хірургічної спільноти, а саме в Одесі  (15-19 вересня 1926 року), Києві (1927 рік), Дніпропетровську (1930 рік) та Харкові (1933 рік).

Під час проведення наукових заходів неодноразово піднімалось питання щодо створення республіканського товариства хірургів, і лише на VІ Всеукраїнському з’їзді  ( у 1936 році) було розглянуто та затверджено статут Українського товариства хірургів.


Історія
Шамов Володимир Миколайович (1882-1962)
Історія
Іван Миколайович Іщенко (1891 – 1975)
Історія
Олексій Петрович Кримов (1872—1954)
Історія
Коломійченко Михайло Cидорович (1892-1973)
Історія
Коломійченко Михайло Cидорович (1892-1973)

Головою республіканського товариства хірургів було обрано Шамова Володимира Миколайовича, а секретарем Івана Миколайовича Іщенка. Також було обрано ревізійну комісію та президію і правління товариства.

Наступний VІІ з’їзд республіканського товариства хірургів відбувся лише 14 січня 1948 року.в Києві. Головою товариства хірургів був обраний професор, фундатор вітчизняної герніології Олексій Петрович Кримов – завідувач кафедрою факультетської хірургії.

На наступному, вже VІІІ з’їзді хірургів України, що пройшов в Києві Головою правління було обрано професора І́щенко Іва́н Микола́йовича, під головуванням якого були проведені ІХ (Дніпропетровськ 1958 рік) та  Х (Харків, 1962 рік) республіканські з’їзди хірургів України.

У 1966 році в Одесі був проведений ХІ з’їзд хірургічного товариства, на якому Головою правління було обрано Коломійченка Михайла Ісидоровича.

ХІІ з’їзд хірургів відбувся в листопаді 1970 року в Києві, а вже ХІІІ з’їзд було проведено в червні 1976 року у Львові. На цьому з’їзді Головою правління було обрано професора  Матяшина Гната Михайловича – головного хірурга МОЗ УРСР.

Історія
Олександр Олексійович Шалімов (1918-2006)

Наступний ХІV з’їзд республіканського хірургічного товариства відбувся 20-23 травня 1980 року в м. Донецьк. Саме на цьому науковому форумі Головою республіканського товариства хірургів було обрано академіка Олександра Олексійовича Шалімова.

Під  керівництвом Олександра Олексійовича Шалімова правління республіканського товариства хірургів організувало та провело 6 з’їздів:

  • ХV – м. Сімферополь 24-26 жовтня 1984 р.
  • ХVІ – м. Одеса 28-30 вересня 1988р.
  • ХVІІ –  м. Львів 1994 р.
  • ХVІІІ – м. Донецьк 1998 р.
  • ХІХ – м. Харків 22-24 травня 2000 р.
  • ХХ – м. Тернопіль 17-20 вересня 2002 р.

На всіх цих з’їздах делегати зі всіх регіонів України обирали Олександра Олексійовича Шалімова Головою товариства.

Під керівництвом Олександра Олексійовича Шалімова розпочато було роботу по реорганізації товариства в асоціацію хірургів України.

В результаті  на ХVІ  з’їзді хірургів України  (1988) було затверджено реформування республіканського товариства хірургів в Асоціацію хірургів України та затверджено її перший статут.

У 2000 році на ХІХ з’їзді хірургів України були погоджені зміни та доповнення до Статуту, а асоціація отримала повну назву Всеукраїнське громадське об’єднання «Асоціація хірургів України» та свою структуру у вигляді регіональних осередків та апарату управління (правління та президія правління).

Історія
Саєнко Валерій Феодосійович ( 1941 р.н.)

На ХХІ з’їзді (Запоріжжя, 5-7 жовтня 2005 року) О.О.Шалімова обрали  почесним головою асоціації хірургів України, а її Головою за рекомендацією Олександра Олексійовича було обрано  чл.-кор. НАН та АМН Украни Валерія Феодосієвича  Саєнка.

ХХІІ з’їзд Асоціації хірургів України був запланований до проведення в 2009 році в Києві. Однак президія правління Асоціації вирішила провести з’їзд в комплексі заходів по відзначенню 200-річчя з дня народження М.І.Пирогова.

З 2 по 5 червня 2010 року ХХІІ з’їзд Асоціації хірургів України проводився у Вінниці. На організаційному засіданні правління Асоціації її Головою було обрано професора Поляченко Юрія Володимировича.

В 2015 році в Києві було проведено ХХІІІ з’їзд Асоціації хірургів України на якому Головою правління Асоціації було обрано директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» професора Усенко Олександра Юрійовича.

Історія
Поляченко Юрій Володимирович (1963 р.н.)
Історія