Асоціація хірургів України > Гетьман Вадим Григорович

Гетьман Вадим Григорович

Гетьман Вадим Григорович

Видатний  український  вчений, заслужений лікаря України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України. В. Г. Гетьман народився в с. Новомихайлівка Кіровоградського району Кіровоградської області. Після закінчення у 1972 р. Дніпропетровського медичного інституту працював лікарем–хірургом у відділенні торакальної хірургії Кіровоградської обласної лікарні. З 1978 р., переїхавши до Києва, почав працювати в Київському державному інституті удосконалення лікарів (нині – Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика): клінічний ординатор, старший лаборант, асистент, доцент. У 1981 р. під керівництвом професора О. М. Авілової успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клінічна оцінка невідкладної торакоскопії в швидкій хірургічній пульмонології», у 1998 р. – докторську дисертацію на тему: «Реконструктивна відновна хірургія пошкоджень каркасу грудної стінки та їх наслідків». У 2003 р. В. Г. Гетьману присвоєно звання професора, а з 2009 р. він очолив кафедру торакальної хірургії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. З 1983 р. – співробітник Українського науково–практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, з 2011 р. – головний позаштатний спеціаліст та член атестаційної комісії з торакальної хірургії МОЗ України. В. Г. Гетьман – член клініко–експертної комісії МОЗ України, правління Асоціації хірургів України та Асоціації торакальних хірургів України, Європейської асоціації торакальних хірургів.

Основними напрямками наукової діяльності вченого є реконструктивно– відновлювальна хірургія дихальних шляхів, стравоходу, діафрагми та післятравматичних пошкоджень органів грудної порожнини включаючи політравму. Підготував двох докторів та двох кандидатів медичних наук, автор понад 200 наукових праць, 3 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, співавтор підручника «Хірургія» (2007), монографій «Торакоскопія у невідкладній грудній хірургії» (1986), «Клінічна торакоскопія» (1990), «Політравма» (2012), «Історія хірургії дитячого віку України» (2012), «Хірургія = Surgery : textbook for students of higher medical educational institutions» (2016), «Ольга Матвіївна Авілова (1918 – 2009). Біобібліографічний покажчик» (2018). В. Г. Гетьман приділяє велику увагу підготовці наукових кадрів та хірургів для практичної охорони здоров’я.

Під його керівництвом успішно працюють клінічні відділення лікарні № 17 м. Києва на 200 ліжок, із них 140 – хірургічного профілю. З 2014 р. постійно надає консультативну та хірургічну допомогу учасникам АТО та Операції Об’єднаних Сил на клінічній базі та в клініці торакальної хірургії Національного військово–медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України. В. Г. Гетьман – заступник голови спеціалізованої вченої ради по хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, член спеціалізованої вченої ради по хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, член редакційних рад 5 вітчизняних хірургічних та пульмонологічних журналів.

За трудові та творчі досягнення Вадим Григорович удостоєний багатьох нагород та відзнак, серед яких почесне звання «Заслужений лікар України» (2010), Почесна грамота Верховної Ради України (2018), Почесна грамота Міністерства надзвичайних ситуацій України (2008), лист–подяка голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (2010), грамота Військово–медичного управління Служби безпеки України (2018). Свій ювілей Вадим Григорович зустрічає вагомими творчими та трудовими здобутками, сповнений енергії, оптимізму, нових ідей щодо розвитку торакальної хірургії та лікування політравми на благо громадян України.