Асоціація хірургів України > Березницький Яків Соломонович

Березницький Яків Соломонович

Березницький Яків Соломонович

Березницький Яків Соломонович завідувач кафедри факультетської хірургії та хірургії інтернів Дніпропетровської державної медичної академії, заслужений діяч науки і техніки України. Професор і доктор медичних наук Березницький Я.С. є головним позаштатним хірургом департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА. Яків Соломонович володіє усім спектром операцій при доброякісних і злоякісних захворюваннях органів черевної порожнини, проводить лапароскопічні і невідкладні оперативні втручання, а також володіє сучасними технологіями операцій при морбідному ожирінні.


Яків Соломонович Березницький після закінчення середньої школи та навчання у технікумі вступає на лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту, який закінчує у 1973 році. Відтоді розпочалася його трудова біографія на посаді лікаря-хірурга Дніпропетровської міської лікарні №16. Подальша трудова діяльність пов’язана з Дніпропетровським науково-дослідним інститутом гастроентерології (з 2000 року – Інститут гастроентерології АМН України). З серпня 1978 року – старший науковий співробітник, з 1989 року – завідувач відділу хірургії органів травлення. У процесі трудової діяльності повністю розкрився науковий, педагогічний та організаторський талант Я.С.Березницького, учня заслуженого діяча науки і техніки України професора Д.П.Чухрієнка. З 1995 року є завідувачем кафедри факультетської хірургії і хірургії інтернів (з 2010 року кафедра хірургії №1).


Під керівництвом Якова Соломоновича науково-практичний напрям діяльності кафедри скерований на хірургічне лікування хворих при гастроентерологічній патології, на впровадження методів лапараскопічної хірургії, на розробку методів і пристроїв для лікування післяопераційних ускладнень. Окрім наукових досліджень, пов’язаних із хірургією, протягом багатьох років Я.С. Березницький приділяє багато уваги розробці госпітальних інформаційних систем, спрямованих на вирішення питань, що пов’язані з оцінкою якості лікувально-діагностичного процесу, медико-економічного планування роботи лікувального закладу та фактично наданих медичних ресурсів.
Березницький Я.С. автор більше 400 наукових робіт, 10 монографій, 17 досліджень, трьох учбових лазерних комп’ютерних дисків. Під його керівництвом захищено 3 докторських і 7 кандидатських дисертацій. Професор Березницький Я.С. член двох захисних вчених рад, член правління української асоціації хірургів, голова Дніпропетровської обласної асоціації хірургів, член Європейської асоціації ендоскопічних хірургів, член редакційної ради декількох науково-практичних журналів.
Нагороджений грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.