Асоціація хірургів України > Сердечно вітаємо Лазоришинця Василя Васильовича з ювілеєм!

Сердечно вітаємо Лазоришинця Василя Васильовича з ювілеєм!


Сьогодні, 25 травня 2022 року відзначає свій 65-річний ювілей директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, віце-президент НАМН України Лазоришинець Василь Васильович!

Сердечно вітаємо Лазоришинця Василя Васильовича з ювілеєм!

Провідний кардіохірург України, який займається розробкою, вдосконаленням і впровадженням перспективних та сучасніших напрямів дитячої серцево-судинної хірургії. Зробив вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я України, науково обґрунтував створення організаційної моделі надання екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги. Він виступив ініціатором створення перших в Україні регіональних кардіохірургічних центрів. Лазоришинець В.В. створив науково-практичне підґрунтя для спеціалізованої перинатальної та кардіохірургічної допомоги вагітним групи високого кардіального ризику. Це дозволило наблизити надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги вагітним з найважчою кардіальною патологією до європейських стандартів, що є абсолютно унікальним для України. Такий підхід дозволив значно знизити частоту материнської смертності від екстрагенітальної патології. Під його керівництвом впроваджуються ендоваскулярні методи хірургічного лікування вроджених вад серця, транскатетерні та мініінвазивні втручання при імплантації протезів клапанів, аорти та закриття дефектів, розробляються принципово нові методи хірургічного лікування інфекційного ендокардиту дітей, набуває розширення хірургія всіх відділів аорти та магістральних судин, у тому числі гібридних операцій. Завдяки науковим розробкам, проведених Лазоришинцем В.В., отримано перший в Україні позитивний результат операції Норвуд-1 та Норвуд-2 при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця.

Відомий як один із піонерів створення та становлення школи кардіохірургії новонароджених в Україні. Вперше на пострадянському просторі застосував практику обміну досвідом з провідними кардіохірургічними клініками Європи і США.  У відділенні накопичений один з найбільших досвідів у світі з діагностики та хірургічного лікування однієї з найскладніших вроджених вад серця – аномалії Ебштейна. Розроблений та впроваджений метод радикальної корекції тетради Фалло черезпередсердним доступом, обґрунтовані та розроблені нові підходи в тактиці хірургії повної форми атріовентрикулярного септального дефекту, в тому числі і у дітей із синдромом Дауна. Вироблені нові підходи в тактиці хірургії подвійного відходження  магістральних судин від правого шлуночку серця. Вперше в світі  разом з американськими кардіохірургами розроблено методику та запроваджено хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки, ускладненого високою легеневою гіпертензією методом «подвійної заплати » яка отримала високе визнання як на державному та і світовому рівні. У відділенні активно розробляються та впроваджуються нові оперативні доступи при кардіохірургічних операціях, так звана «мінімально-інвазивна кардіохірургія». Окремим досягненням стало активне впровадження ендоваскулярних методів хірургічного лікування вроджених вад серця (стентування коарктації аорти, закриття септальних дефектів оклюдерами).

Автор 380 наукових праць, 13 монографій, 36 авторських свідоцтв  та  4 методичних рекомендації. Підготував 10 кандидатів медичних наук, та є науковим керівником  4-х докторських та 5 кандидатських дисертацій.

Дійсний член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, член Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, засновник і член Всесвітньої Асоціації дитячих кардіологів і кардіохірургів. Голова Асоціації серцево-судинних хірургів України, Голова спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».

Бажаємо Вам, шановний  Василю Васильовичу, міцного здоров’я, духовних і фізичних сил, невичерпної життєвої наснаги, тепла і затишку у Вашій оселі. Нехай роки залишають тільки світлі спогади,  а майбутнє дарує  ще багато щасливих літ, сповнених радості, добра, надії. Щастя Вам, радості, добра й благополуччя!

З повагою,
Правління ГО “Асоціація хірургів України”

Сердечно вітаємо Лазоришинця Василя Васильовича з ювілеєм!