Асоціація хірургів України > Регіональні підрозділи > Асоціація хірургів Сумської області

Асоціація хірургів Сумської області

1.     Голова та секретар регіонального осередку Асоціації та їх контактиГолова Асоціації – академік АН ВШ України, професор, д.мед.н. Дужий Ігор Дмитрович.Секретар Асоціації – доцент, к.мед.н. П’ятикоп Геннадій Іванович. gensurgery@med.sumdu.edu.ua 
2.     Кількість членів регіонального осередку Асоціації178
3.     Середній вік членів регіонального осередку Асоціації.52
4.     Кількість проведених засідань/наукових заходів тощо в т.ч. з іншими профільними Асоціаціями3
5.     Участь регіонального осередку в плануванні науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів постійна
6.     Участь в наукових конференціях, симпозіумах, з’їздахТеми доповідей:1. Modernmethodsoftreatinginguinalhernias / Матеріали міжнародно-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота», м. Київ, 14–15 листопада 2019 р. – С. 122–124. / П’ятикоп Г. І., Кравець О. В., Кобилецький С. М., Кобилецький М.М., Материнський О.М.2. Umbilicalmetastasis (orSisterMaryJoseph’snodule) imitatingincarceratedumbilicalhernia / Матеріали міжнародно-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота», м. Київ, 14–15 листопада 2019 р. – С. 125–126. / Шевченко В. П., Копиця Т. В., Шевченко В. В., Братушка В. О., Мисловський І. А., Попадинець В. М., Пустовий А. І., Цигикал Р. М.3. Dirophylariosis in surgical practice / BiomedicalPerspectives: AbstractbookofInternationalScientificandPracticalConferenceofStudents, PostgraduatesandYoungScientists, Sumy, October 16-18, 2019. – Sumy : SumyStateUniversity, 2019. – P. 38.4. Modern staged treatment of patients with purulo-necrotic lesions of diabetic foot syndrome / BiomedicalPerspectives: AbstractbookofInternationalScientificandPracticalConferenceofStudents, PostgraduatesandYoungScientists, Sumy, October 16-18, 2019. – Sumy : SumyStateUniversity, 2019. – P. 60.5. Breast cancer features in nigerian and ukrainian women / BiomedicalPerspectives: AbstractbookofInternationalScientificandPracticalConferenceofStudents, PostgraduatesandYoungScientists, Sumy, October 16-18, 2019. – Sumy : SumyStateUniversity, 2019. – P. 65.6. Закрите дренування черевної порожнини у комплексі передопераційної підготовки хворих на запальний перитоніт / «Актуальні питання сучасної медицини» ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців, 28–29 березня 2019 р., м. Харків, Україна. – С. 37–38. / Кравець О.В.7. Стан протеолітичної системи у хворих на трофічні виразки діабетичного ґенезу / Конференція «Актуальні питання сучасної хірургії», м. Київ, 28–29 листопада 2019 р., «Хірургія України», Дужий І.Д.8. Нові можливості лікування хворих на апендикулярний інфільтрат // Дужий І. Д., Шимко В. В., П’ятикоп Г. І. // м. Харків.9. Вплив ятрогенного спленозу на результати лікування постраждалих з пошкодженням селезінки та гематологічних хворих/Конференція «Актуальні питання сучасної хірургії», м. Київ, 28–29 листопада 2019 р.«Хірургія України» // Шевченко В. П. Кобилецький М.М. Шевченко В. В. Кобилецький С.М., П’ятикопГ. І. Кравець О. В. Братушка В.О. Соболєв Ю. І.
7.     Планування наукових заходів на наступний рік·        Проведення сумісних засідань з Управлінням ОЗ Сумської ОДА.·        Планування наукових робіт на 2020-20121 роки.·        Підписка на хірургічні часописи для членів Асоціації («Клінічна хірургія» – 2, «Харківська хірургічна школа» – 5).·        Консультування і допомога у наукових публікаціях членів Асоціації.·        Виступи членів Асоціації у медіа-просторі з профілактичними лекціями.
8.     Основні напрямки роботи регіонального осередку Асоціації (з вказівкою відповідних рішень):·        організаційно-методична;·        науково-практична.1)  організаційно-методична:–       Випуск методичних рекомендацій по діагностиці і лікуванню спонтанного пневмотораксу.–       Випуск методичних рекомендацій по діагностиці і лікуванню синдрому плеврального випоту.– Випуск монографії по особливостях діагностики захворювань плеври.2) науково-практична:–         Публікація наукових видань членів Асоціації у медичних часописах України.Публікація наукових видань у закордонних медичних часописах.