Асоціація хірургів України > Актуальні нормативні акти з питань надання медичної допомоги при бойовій травмі

Актуальні нормативні акти з питань надання медичної допомоги при бойовій травмі

Шановні колеги, надаємо перелік та посилання для швидкого пошуку,  методичних рекомендацій та стандартів надання медичної допомоги постраждалим у наслідок бойових дій.

Просимо дотримуватись зв можливості  відповідних рекомендацій для запобігання помилок та з метою якісного надання медичної допомоги.

Відповідний перелік буде постійно оновлюватись та Ви завжди зможете актуалізувати свої знання.   

Наказ МОЗ України від 24.02.2022 № 368 “Про затвердження Стандарту екстреної медичної допомоги «Медичне сортування при масовому надходженні постраждалих на ранньому госпітальному етапі»”

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-24022022–368-pro-zatverdzhennja-standartu-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi-medichne-sortuvannja-pri-masovomu-nadhodzhenni-postrazhdalih-na-rannomu-gospitalnomu-etapi

Наказ МОЗ України від 28.02.2022 № 389 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо первинної хірургічної обробки вогнепальних ран”

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-28022022–389-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-schodo-pervinnoi-hirurgichnoi-obrobki-vognepalnih-ran

Наказ МОЗ України від 02.03.2022 № 391 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо етапності надання медичної допомоги пораненим та травмованим”

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-28022022–391-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-schodo-etapnosti-nadannja-medichnoi-dopomogi-poranenim-ta-travmovanim

Наказ МОЗ України від 03.03.2022 № 402 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо медичної допомоги постраждалим з опіками на етапах евакуації”

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-03032022–402-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-schodo-medichnoi-dopomogi-postrazhdalim-z-opikami-na-etapah-evakuacii

Наказ МОЗ України від 04.03.2022 № 412 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо конверсії турнікета у травмованих в зонах тактичної екстреної медичної допомоги”

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-04032022–412-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-schodo-konversii-turniketa-u-travmovanih-v-zonah-taktichnoi-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi

Наказ МОЗ України від 05.03.2022 № 418 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування протоколу масивної трансфузії компонентів крові постраждалим на етапах евакуації”

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-05032022–418-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-schodo-zastosuvannja-protokolu-masivnoi-transfuzii-komponentiv-krovi-postrazhdalim-na-etapah-evakuacii

Наказ МОЗ України від 08.03.2022 № 431 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо тактики хірургії контролю пошкоджень та стабілізації стану постраждалих на етапах евакуації”

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-08032022–431-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-schodo-taktiki-hirurgii-kontrolju-poshkodzhen-ta-stabilizacii-stanu-postrazhdalih-na-etapah-evakuacii

Наказ МОЗ України від 13.03.2022 № 478 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації”

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0478282-22#Text

Наказ МОЗ України від 15.03.2022 № 488 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання екстреної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі в умовах бойових дій/воєнного стану”

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0488282-22#Text

Наказ МОЗ України від 17.03.2022 № 496 “Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану”

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0496282-22#Text

Наказ МОЗ України від 20.03.2022  № 506 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії фосфорних боєприпасів»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0506282-22#Text