Запрошуємо до участі в конференціях


Січень, 11, 2018
 

ХХІV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження
академіка О.О. Шалімова

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України, ГО «Асоціація хірургів України» проводять 26-28 вересня 2018 року в м.Києві  ХХІV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова.

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ  ПИТАННЯ З′ЇЗДУ

 •  Хірургічне лікування бойових ушкоджень, їх ускладнень та наслідків.
 •  Проблеми  абдомінальної, торакальної  та судинної  хірургії.
 •  Проблеми ургентної  хірургії.
 •  Ускладнення в хірургії.
 •  Перитоніт, сепсис та інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги.
 •  Хірургія ендокринних органів.
 •  Хірургія серця.
 •  Дитяча хірургія.
 •  Трансплантація органів.
 •  Мікросудинна та пластична хірургія.
 •  Експериментальна хірургія.

Тези наукових робіт для публікації в матеріалах З’їзду та  тематику доповідей направляти до Організаційного комітету на електронну адресу ukrsurgery@gmail.com та за друкований варіант на адресою: 03680 м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 30, НІХТ ім.О.О.Шалімова, науково-організаційний відділ.

Кінцевий термін прийому матеріалів – 1 березня 2018 року

         Вимоги до оформлення матеріалів для публікації

Обсяг тез повинен складати до 2 сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman кегль − 14 пт, інтервал −  1,5 пт, всі поля стандартні. Матеріали подаються в електронному форматі (на вказану адресу електронної  пошти) та у роздрукованому вигляді в одному примірнику  до організаційного комітету з’їзду до 1 березня 2018 року.

Тези супроводжуються направленням установи, в якій виконана робота, з зазначенням бажаної форми участі (тільки друковання тез, друкування тез і усна чи стендова доповідь). На друкованому примірнику тез необхідна відмітка про дозвіл на друкування, завірена підписом керівника і печаткою установи, адреса та контактні телефони  всіх авторів.

Структура тез: назва роботи, ініціали та прізвища авторів, назва установи, з якої виходить робота; текст тез, який включає: вступ, мету, об’єкт і методи дослідження, результати, їх обговорення, висновки.

Тези не повинні містити таблиць, рисунків, списку літератури.

Одним автором може бути подано не більше двох робіт.

Автори несуть персональну відповідальність за достовірність тез, оскільки друкування тез буде без редакційної корекції.

Тези, оформленні без дотримання вимог, реєструватись не будуть.

На матеріали, які автори пропонують до демонстрації на засіданнях відеосекції, надається анотація обсягом до 1 сторінки та направлення установи.

Довідка за тел.: (044) 497-50-65, 408-59-88

____________________________________________________________________________________________________________________

Шановні колеги, нижче посилання на електронний ресурс Громадської спілки “Всеукраїнська спілка безперервної медичної освіти”, де ви зможете ознайомитись з Затвердженим МОЗ та НАМН України Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2018 р. та за допомогою системи фільтрів пошуку розробити свій індивідуальний план заходів, які Вас зацікавили, зареєструватися на заходи та зберегти інформацію у власному безкоштовному кабінеті користувача.

http://ukrmedconted.com/services

_______________________________________________________________________________________________

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Мініінвазійні методи лікування метаболічного синдрому і цукрового діабету: мультидисциплінарний підхід».

Конференція відбудеться 11-12 травня 2018 року в м. Львів.

Завантажити програму конференції можна ТУТ

 На конференції планується обговорення наступних питань:

 • Показання до баріатричних операцій в хворих з метаболічним синдромом;
 • Вибір методу хірургічного лікування хворих з морбідним ожирінням і цукровим діабетом;
 • Досягнення лапароскопічної хірургії в лікуванні хворих з морбідним ожирінням і цукровим діабетом;
 • Особливості підготовки до операції, анестезіологічного забезпечення і післяопераційного ведення хворих з метаболічним синдромом;
 • перспективи у лікуванні хворих на метаболічний синдром: погляд ендокринолога, дієтолога, кардіолога, сімейного лікаря.

У рамках конференції буде проведений майстер-клас за участю відомого спеціаліста з хірургічного лікування хворих з метаболічним синдромом проф. Пламена Стайкова – головного хірурга клініки Захсенхаузен (Франкфурт-на-Майні, Німеччина). Планується курс запрошених лекцій і проведення лапароскопічних рестріктивної операції Sleeve Gastrectomy та комбінованого Roux-en-Y Gastric Bypass.

До участі в конференції будуть запрошені провідні вітчизняні спеціалісти.

На конференцію запрошуються лікарі-хірурги і терапевти різної спеціалізації з усіх регіонів України (планується присутність до 200 лікарів на майстер-класі).

Під час конференції працюватиме виставка фармацевтичної продукції, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичної літератури.

Для ефективної роботи оргкомітету над складанням Програми конференції просимо доповідачів подати назви доповідей та повні відомості про доповідачів (вказати основного доповідача) до 10.04.2018 р. на електронну адресу: clinica_lviv@yahoo.com та vasyl.kolomiytsev@gmail.com.

Для опублікування статей у журналі необхідно подати текст до 01.04.2018 р. на електронну адресу aml.lnmu@gmail.com. Статті будуть надруковані у журналі Acta Medica Leopoliensia, який включений до міжнародних наукометричних баз і рекомендований для публікації результатів дисертаційних робіт. Публікації будуть проведені у чергових номерах (числах) журналу протягом 2018 року. Вимоги до підготовки статті вказані на електронній сторінці журналу: www.alm.lviv.ua

Статті, оформлені без дотримання вимог, публікуватися не будуть.

Форми участі у конференції:

 • публікація статті та усна доповідь
 • тільки усна доповідь
 • тільки публікація статті
 • учасник майстер-класу/слухач

 Регламент роботи конференції:

 • доповіді на пленарних засіданнях – до 20 хв.
 • інші доповіді – до 10 хв.

Робочі мови конференції: українська, англійська

Для участі у конференції просимо Вас провести попередню online-реєстрацію:

https://goo.gl/forms/MFUCX4pogs4mV5B43

Кількість місць обмежена 

 
Термін реєстрації до  21.03.18 р. до  21.04.18 р. після  21.04.18 р.       та в день заходу (при наявності вільних місць)

 

для всіх учасників 300 грн. 400 грн. 500 грн.
для лікарів-інтернів* 100 грн. 100 грн. 100 грн.
для студентів** 0 грн. 0 грн. 0 грн.

* при наявності посвідчення

** при наявності студентського квитка та при наявності вільних місць

Члени Львівської філії Асоціації хірургів України сплачують 50%.

Оплата здійснюється на банківський рахунок: Код ЄДРПОУ 33461565 п/р 26006053802038 в «ПриватБанк» МФО 325321

При реєстрації просимо вказувати прізвище зареєстрованої особи.

Фотографію (скан) квитанції про оплату просимо надіслати на електронну пошту Асоціації:

clinica_lviv@yahoo.com з зазначенням прізвища учасника

 Адреса оргкомітету: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 69, ЛНМУ ім. Данила Галицького, кафедра хірургії №1

Контактні телефони по загальним питанням: Лукавецькй  Олексій Васильович:  067-497-46-34;

                                                            Коломійцев Василь Іванович: 050-317-35-92;

______________________________________________________________________________________

5 – 6 квітня, 2018 р.

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», яка відбудеться у м. Харкові 5-6 квітня 2018 року (згідно Посвідчення УкрНТІ № 484 від 19 липня 2017 року).

 На обговорення виносяться наступні питання:

 1. Малоінвазивні технології у невідкладній хірургії
 2. Хірургія ушкоджень та їх ускладнень
 3. Хірургія органів черевної порожнини
 4. Новітні технології в хірургії.

 Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали статей обсягом 7-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа», що відповідає вимогам ВАК України, тези обсягом до 3 стор. та статті, які не відповідають вимогам, журналу будуть надруковані в збірнику «Хірургічна перспектива», який не входить до переліку фахових видань.

Стаття повинна містити:

 • вступ; матеріали і методи досліджень; результати досліджень; обговорення результатів досліджень; висновки; перелік літератури (не більше 10 джерел) в алфавітному порядку, який оформлений згідно вимогам ДАК України (бюл. ВАК № 5, 2009 р.);
 • ключові слова (3-7) та резюме (до 20 рядків) на російській, українській та англійських мовах.

Текст повинний бути надрукований та стандартному листі (форматом А4 210х297) у 2-х екземплярах, шрифтом Times New Romans Cyr 14, інтервал між рядками – 1,5, поля: ліві – 3 см., праві – 1 см., верхні і нижні – 2 см. Стаття повинна бути завізована керівником установи і підписами всіх  співавторів.

Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*docx) і бути повним аналогом тексту на папері. Файл має бути перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, імʹя, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.

Від одного автора приймається не більш 2 робіт. Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 50 грн.

Матеріали просимо надсилати до 15 лютого 2018 року в оргкомітет конференції за адресою: ДУ « Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України» Вʹїзд Балакірєва, 1, м. Харків, 61018, Україна, Оргметодвідділ або на електронну адресу conference-ionx@i.ua Телефони для довідок (057) 349-41-39, 349-41-05, або +380503025657 – Береснєв Сергій Олександрович.

Гроші за друк матеріалів слід переводити на картку Приватбанку № 5363 5426 0228 1769 (Провар Людмила Вячеславівна)

Матеріали, що надійшли після вказаного терміну і разі включення доповідей в програму конференції, будуть надруковані в наступних номерах видань.

 ______________________________________________

1-3 лютого 2018 р.

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в 16-й щорічній конференції “МІНІІНВАЗІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ХІРУРГІЇ. Досягнення та перспективи інтервенційної радіології. Ускладнення ендоскопії та мініінвазійної хірургії”
1-3 лютого 2018, смт. Славське, Львівська обл., база відпочинку «Карпатський Затишок»

Програма конференції
1.Рентгенендоваскулярна хірургія. Сучасний стан та перспективи
2. Досягнення інтервенційної гнучкої ендоскопії шлунково-кишкового тракту і лікувальна ЕРХПГ.

Уся детальна інформація буде розміщена на сайті асоціації www.clinica.lviv.ua

Бажаючих взяти участь у конференції просимо про on-line реєстрацію через формуляр реєстрації на https://goo.gl/forms/wCByK422OXSAiigw1
Термін попередньої реєстрації: до 18 січня 2018 року

Завідувач кафедри хірургії №1 ЛНМУ ім. Данила Галицького, проф. Лукавецький О.В

Контакти: проф. Коломійцев В.І. vasyl.kolomiytsev@gmail.com
асоціація хірургів clinica_lviv@yahoo.com