Вітаємо наших колег з високими нагородами ГО «Асоціація хірургів України»!


Лютий, 19, 2020
 

 

За особистий вагомий внесок в розвиток хірургії в Україні, наукові та професійні досягнення, бездоганну працю під час виконання своїх службових обов’язків, що пов’язані з науковою, практичною та організаційною діяльністю в галузі хірургії, відзнакою імені академіка Олександра Олексійовича Шалімова, нагородити:

Березницького Я.С. завідувача кафедри Хірургії №1                                              ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., професора;

Велігоцького М. М. завідувача кафедри торакоабдомінальної хірургії ДЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професора;

Гетьмана В. Г.     завідувача кафедри торакальної хірургії та пульмонології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика» МОЗ України, доктора медичних наук, професора;

Дужого І.Д. завідувача кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Медичного інституту Сумського державного університету, д.мед.н., професора;

Захараша М. П. професор кафедри хірургії №1 ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця» МОЗ України, член-кореспондента НАМН України;

Лаврова О. С.     заступника головного лікаря лікарні швидкої допомоги м. Кропивницький;

Лупальцова В. І.  професора кафедри хірургії ДЗ «Харківський національний медичний університет» МОЗ України, доктора медичних наук, професора, член-кореспондента НАМН України;

Лукавецького О.В. завідувача кафедри хірургії №1 ДЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького» МОЗ України, доктора медичних наук, професора;

Ничитайло М. Ю. головного наукового співробітника відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, доктора медичних наук, професора, член-кореспондента НАМН України;

Пустовойта П.І.   завідувача відділенням мініінвазивної хірургії КЗ «Одеська обласна клінічна лікарня», кандидата медичних наук, доцента кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою ДЗ «Одеський державний медичний університет» МОЗ України;

Радзіховський А.П. професор кафедри загальної та невідкладної хірургії ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

Козинця Г.П. завідувача кафедри комбустіології та пластичної хірургії ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професора;

Сморжевського В.Й. професора кафедри хірургії та трансплантології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професора.

 

За сумлінну працю, значні здобутки в галузі клінічної хірургії та науковій діяльності, а також у зв’язку з ювілейними датами нагородити Почесними Грамотами ГО «Асоціація хірургів України» наступних осіб:

Бабіна І.О. Голову Волинського обласного регіонального осередку ГО «Асоціація хірургів України»;

Єпіфанцева О. А. головного спеціаліста зі спеціальності «Хірургія» Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації;

Криворучко І. А. завідувача кафедри хірургії №2 ДЗ «Харківський національний медичний університет» доктора медичних наук, професора;

Суходолю А. І., декана факультету післядипломної освіти ДЗ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова» МОЗ України, доктора медичних наук, професора;

Копчака В.М., завідуючого відділом хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професора;

Дронова О.І., завідуючого кафедри загальної хірургії №1 ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця» МОЗ України, доктора медичних наук, професора.

IMG_3748 IMG_3812 IMG_3855 IMG_3877 IMG_3900 IMG_4045-RESIZE