Увага – ВАКАНСІЯ


Червень, 21, 2017
 

Запит на надання висловлення зацікавленості

(Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)

 Україна

Позика 8475-UA

Проект “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”

Міністерство охорони здоров’я України

Вакансія: “ Консультант з аналізу та адаптації класифікаторів Австралійської системи ДСГ (за спеціальністю хірургія)

(пакет № IC-5.1.3)

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку позику № 8475-UA на фінансування проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” (далі – Проект) і має намір витратити частину цієї позики для оплати консультаційних послуг консультанта з бухгалтерського обліку та казначейської координації в рамках Проекту.

Завдання включає надання консультаційної та технічної допомоги МОЗ України у здійсненні взаємної адаптації медичної термінології, що використовується в класифікаторах Австралійської системи ДСГ, та україномовної медичної термінології, що використовується в офіційних затверджених МОЗ України медичних стандартах, клінічних протоколах та нормативних документах, які регулюють питання збору та обробки медичних статистичних даних та медичної статистичної звітності, для забезпечення можливості ефективного використання класифікаторів Австралійської системи ДСГ як основи для впровадження в Україні статистичної звітності лікарень, їх фінансування/бюджетування на основі ДСГ (далі – Послуги).

Міністерство охорони здоров’я України запрошує правомочних індивідуальних консультантів (далі – Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги для включення до “короткого списку” наступні:

  • вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
  • стаж роботи за спеціальністю «Хірургія» не менше 5 років;
  • вільне володіння англійською та українською мовами;
  • досконале знання англомовної та україномовної медичної термінології, що застосовується в офіційних затверджених МОЗ України чинних медичних стандартах та клінічних протоколах, нормативних документах, що регулюють питання збору та обробки медичних статистичних даних та медичної статистичної звітності.

Бажана кваліфікація:

  • Досвід участі у розробці медичних стандартів та клінічних протоколів.
  • Досвід роботи у міжнародних проектах, пов’язаних з розробкою медичних стандартів.
  • Практичний досвід роботи лікарем за профілем внутрішньої медицини у країні/країнах, у яких для фінансування/бюджетування та звітності лікарень застосовуються класифікації пролікованих випадків за допомогою системи ДСГ.

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.) («Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов’язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме українською мовою просимо направляти електронною поштою (в темі зазначити вакансію) або подати особисто до 17:00 3 липня 2017 р. включно за наступною адресою:

Міністерство охорони здоров’я України

вул. Грушевського, 7, Київ, Україна,
Група консультаційної підтримки Проекту (ГКПП),

До уваги: Білан Юрій, консультант із закупівель

Ел.пошта: moz.wb.procurement@gmail.com

Детальніше про вакансію ознайомтеся за посиланням.