Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»


Січень, 15, 2021
 

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», яка відбудеться у м. Харкові 1-2 квітня 2021 року (згідно Посвідчення УкрНТІ № 313 від 5.06.2020 р.).

 

На обговорення виносяться наступні питання:

  1. Нові аспекти невідкладної хірургії та хірургії надзвичайних станів;
  2. Проблемні питання в кардіо-судинній хірургії;
  3. Хірургія при вибухових та вогнепальних пораненнях;
  4. Ендоскопічні та лапароскопічні методи в невідкладній хірургії;
  5. Мініінвазивні технології у сучасній хірургії;
  6. Нове в експериментальній та клінічній хірургії.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали статей обсягом 7-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа».

Стаття повинна містити:

  • вступ; матеріали і методи досліджень; результати досліджень; обговорення результатів досліджень; висновки; перелік літератури (не більше 10 джерел) в алфавітному порядку і бажано з DOI; ключові слова (3-7)
  • структуровані резюме на російській, українській та англійських мовах: назва, П.І.Б. авторів, назва організації, мета, матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки, ключові слова (кількість знаків у кожному з рефератів – 1800 знаків).

Текст повинний бути надрукований та стандартному листі (форматом А4 210х297) у 2-х екземплярах, шрифтом Times New Romans Cyr 14, інтервал між рядками – 1,5, поля: ліві – 3 см., праві – 1 см., верхні і нижні – 2 см.

Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*docx) і бути повним аналогом тексту на папері. Файл має бути перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, імʹя, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.

Від одного автора приймається не більш 2 робіт.

Вартість за публікацію статті та за присвоєння опублікованим у журналі «Харківська хірургічна школа» статтям цифрового ідентифікатора об’єкта (за новими вимогами) уточнюйте в редакції журналу.

Матеріали просимо надсилати до 1 березня 2021 року на електронну адресу

conference2020-ionx@ukr.net

Телефони для довідок (057) 349-41-39, 349-41-05, або +380991392218 – Береснєв Сергій Олександрович.