Протокол спільного засідання Правління та Президії
ГО «Асоціація хірургів України»

(24 лютого 2017 р.)

____________________________________________________

Резолюція XXIII з’їзду хірургів України

(21-23 жовтня 2015 р.)

____________________________________________________

Протокол організаційного засідання ГО “Асоціація хірургів України”

(21.10.2015 р.)

____________________________________________________

Пленум правління ГО “Асоціація хірургів України”

(18.09.2015 р.)

____________________________________________________

Пленум правління ГО “Асоціація хірургів України”

(20.11.2014 р.)