ПРОТОКОЛ
спільного засідання Правління та Президії
ГО «Асоціація хірургів України»
(Київ, 24 лютого 2017 року)

На засіданні присутні 63 члена Правління ГО «Асоціація хірургів України» з 72, з них 18 членів Президії Правління від 23 за списком.
Кворум для проведення спільного засідання є, засідання визнано правомочним.

Порядок денний:
Хірургічна служба України – стан, проблеми та шляхи їх вирішення.
Усенко О.Ю.

2. Інформація щодо підготовки до вшанування 100-річчя від дня народження академіка О.О. Шалімова.
Костилєв М.В.

3. Взаємодія військової та цивільної медицини в зоні проведення АТО
на прикладі організації надання хірургічної допомоги.
Хоменко І.П.

4. Про організацію курсів з догоспітальної допомоги (базовий курс АTLS) для фахівців хірургічного профілю.
Тележний А.М.

5. Різне.

В президії: О.Ю. Усенко, В.Г. Мішалов, О.С. Никоненко.

 

Заслухали:
Доповідь Голови Правління ВГО «Асоціація хірургів України», головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Хірургія», директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, доктора медичних наук, професора Усенко О.Ю. «Хірургічна служба України – стан, проблеми та шляхи їх вирішення».
Доповідачем викладені основні показники аналізу діяльності хірургічної служби України, проблемні питання та шляхи їх вирішення.
Основними напрямками реформування діяльності хірургічної служби є:
використовуючи існуючу нормативно-правову базу активізувати роботу регіональних осередків асоціації в напрямку збільшення ролі членів асоціації в процесі атестації кадрів та участі представників асоціації в експертизі якості надання медичної допомоги, особливо у разі отримання скарг на лікаря або заклад охорони здоров’я;
внесення змін до чинних нормативно-правових документів з питань атестації кадрів та діяльності клініко-експертних комісій з метою посилення ролі та функцій профільних медичних асоціацій;
активізація роботи з опрацювання медико-технологічної документації зі стандартизації надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю (клінічні протоколи, настанови, тощо);
переформатування системи фахової підготовки лікарів хірургічного профілю (з введенням ординатури та реформування інтернатури) у відповідності до державного або у кращому випадку місцевого замовлення з обов’язковим відпрацюванням фахівця на відповідному до факту замовлення робочому місці не менше п’яти років, без права зміни робочого місця.
При чому зобов’язати органи місцевого самоврядування відповідати за кожного фахівця, який навчається за кошти державного і особливо місцевого бюджетів та забезпечити його життєдіяльність в місці розподілення;
реформування системи надання хірургічної допомоги на основі створення госпітальних округів (створення міжрайонних лікарень з паралельним переформатуванням інших районних лікарень в центри первинної медичної допомоги, що включають в себе: стаціонар з загально госпітальними ліжками, діагностичний центр та посилену службу екстреної та швидкої медичної допомоги. На звільнених площах – розвернути хоспісні ліжка та центри відновно-реабілітаційного лікування, в яких є гостра соціальна та медична потреба.)
В обговоренні доповіді прийняли участь: професор Велігоцький М.М., професор Лупальцев В.І., Мішалов В.Г., Т.І. Тамм, А.І. Суходоля, головні позаштатні спеціалісти зі спеціальності «Хірургія» структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

Прийнято рішення: підтримати напрямки розвитку хірургічної служби, що запропоновані. Направити відповідний лист – звернення щодо розвитку хірургічної служби від імені ВГО «Асоціація хірургів України» до МОЗ України.

Доповідь виконавчого секретаря ВГО «Асоціація хірургів України», першого заступника директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, доктора медичних наук, професора Костилєва М.В. «Інформація щодо підготовки до вшанування 100-річчя від дня народження академіка О.О. Шалімова.»
Викладено основні пропозиції щодо вшанування 100-річчя від дня народження академіка О.О. Шалімова, а саме: обговорено проект порядку денного XXIV з’їзду хірургів України; запропоновано заснувати премію для молодих вчених та відзнаку за особливий внесок у розвиток хірургії імені Олександра Олексійовича Шалімова.
Проінформовано щодо офіційного звернення до Верховної Ради України з приводу визначення 2018 року роком Олександра Шалімова та до «УкрПошти» та до Національного банку України з приводу друку відповідної філателістичної та нумізматичної продукції.

Прийнято рішення: інформацію взяти до відома та схвалити дії Президії та Виконавчого комітету ВГО «Асоціація хірургів України» щодо заходів з вшанування пам’яті Олександра Олексійовича Шалімова.
Головам та секретарям регіональних осередків ВГО «Асоціація хірургів України» надати свої пропозиції щодо тематики науково-практичних секцій порядку денного XXIV з’їзду хірургів України та щодо положення про іменні відзнаки та премії.

Доповідь головного хірурга Міністерства оборони України, професора кафедри військової хірургії Української військово- медичної академії МО України, доктора медичних наук, професора Хоменко І.П. «Взаємодія військової та цивільної медицини в зоні проведення АТО на прикладі організації надання хірургічної допомоги.»
Доповідач поінформував присутніх про характер та особливості надання медичної допомоги хірургічного профілю в зоні проведення АТО пораненим військовослужбовцям та цивільним особам; алгоритм взаємодії військових та цивільних закладів охорони здоров’я та етапи евакуації поранених.

Прийнято рішення: інформацію прийняти до відома. Підтримати ідею формування єдиного медичного простору, до якого залучити всі заклади охорони здоров’я та наукові установи в не залежності від відомчого підпорядкування.

Доповідь асистента кафедри загальної хірургії № 1 Харківського Національного медичного університету Тележного А.С. «Про організацію курсів з догоспітальної допомоги (базовий курс АTLS) для фахівців хірургічного профілю.»
Доповідач поінформував присутніх про систему надання первинної лікарської допомоги за системою АTLS, доцільність впровадження основ та принципів в систему підготовки фахівців – медиків (лікарів різного профілю) та можливість проходження відповідних курсів.

Прийнято рішення: інформацію прийняти до відома. Розмістити інформацію щодо можливості проходження курсів надання первинної лікарської допомоги за системою АTLS, на офіційному сайті ВГО «Асоціація хірургів України».

 

Голова Правління
ВГО «Асоціація хірургів України».
Директор ДУ «Національний інститут
хірургії та трансплантології
ім. О.О. Шалімова» НАМН України
доктор мед. наук, професор
О.Ю. Усенко

Секретар
ВГО «Асоціація хірургів України».
доктор мед. наук
Р.В. Салютін