Про внесення змін до “Положення про порядок проведення атестації лікарів”


Червень, 8, 2016
 

До уваги членів, керівних органів обласних осередків
ВГО «Асоціація хірургів України»
та головних позаштатних спеціалістів
структурних підрозділів з питань охорони здоров’я
обласних та Київської міської державних адміністрацій.

 

Відповідно до наказу МОЗ України від 02.10.2015 року № 650 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 176/28306) не передбачається подача рекомендації та клопотання головних спеціалістів за профілем та відповідних фахових асоціацій до атестаційної комісії.

Вище зазначене призводить до дезорганізації формування кадрової політики, оцінки та моніторингу професійних якостей та нівелює місце та завдання фахових лікарських асоціацій.

Правління Асоціації звернулось до МОЗ України з листом, щодо найскорішого та обов’язкового внесення змін до вище зазначеного наказу, а саме доповнити пункт 4 Розділу 3 «Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії» та пункт 4 Розділу 4 «Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії» підпунктом 6 наступного змісту «рецензія на звіт від головного спеціаліста за профілем або профільної асоціації з вказівкою про професійні якості лікаря та про кваліфікаційну категорію, яка рекомендується»

До моменту внесення запропонованих змін доцільно керуватися положеннями діючого Порядку проведення атестації лікарів, а саме керівникам закладів охорони здоров’я більш ретельно відноситись до змісту звіту про професійну діяльність, який є обов’язковим документом до подачі на атестаційну комісію та результатів співбесіди зі спеціалістом, яку проводять члени атестаційної комісії.

Окрім того, з метою фахового захисту лікарів та об’єктивного розгляду справ на клініко-експертних комісіях МОЗ України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій запропоновано внести доповнення до наказу від 05.02.2016 року № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 р. за  № 285/28415), а саме до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я України, додати пункт наступного змісту «При розгляді клініко-експертних питань обов’язковою є рецензія, справи що розглядається та характеристика лікаря (лікарів), що надані профільною (профільними) лікарськими асоціаціями.»

Звернення взято на особистий контроль в.о. Міністра охорони здоров’я України В.В. Шафранським та проінформовано про як найшвидший процес внесення відповідних змін, що запропоновані Асоціацією та незмінний курс щодо посилення ролі профільних асоціацій в забезпечені кадрової політики системи охорони здоров’я.

 

Правління ВГО «Асоціація хірургів України»