Пішов з життя професор Бондаренко Микола Матвійович (20.09.1936 – 01.12.2016)


Грудень, 1, 2016
 

Шановні колеги!

Із глибоким сумом сповіщаємо,
що 1 грудня 2016 року із життя пішов

002_Prof_Bondarenko

Микола Матвійович Бондаренко
(20.09.1936 – 01.12.2016)

відомий хірург і вчений, доктор медичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
талановитий педагог, чудова і добра людина,
який протягом тривалого часу
завідував кафедрою загальної хірургії
Дніпропетровської медичної академії.

Від імені Правління ВГО «Асоціація хірургів України»,
висловлюємо найщиріші та глибокі співчуття
рідним та близьким покійного.

86077837

ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ МАТВІЙОВИЧА БОНДАРЕНКА
IN COMMEMORATION OF MYKOLA MATVIYOVYCH BONDARENKO

           Бондаренко Микола Матвійович народився 27 вересня 1936 року в с. Турія Новомиргородського району Кіровоградської області в сім’ї селянина. Дитинство його припало на тяжкі роки війни та післявоєнного відновлення її наслідків.

          В 1951 році він закінчив 7 класів з похвальною грамотою Туріянської семирічної школи. В 1954 році – 10 класів Капітанівської середньої школи цього ж району. Після закінчення школи Микола Матвійович вступив до Дніпропетровського медичного інституту, де з 1954 по 1960 рік сумлінно навчався на лікувальному факультеті, який закінчив з відзнакою. Свій трудовий шлях він розпочинає у 1960 році роботою хірурга в Новопокровській районній лікарні Дніпропетровської області, яку згодом очолює в якості головного лікаря. Праця в сільській місцевості дозволила набути певного досвіду практичної та організаційної роботи. Але прагнення до самовдосконалення та наукової праці знову привела його до стін Alma mater. З 1967 по 1970 рік – він аспірант кафедри шпитальної хірургії Дніпропетровського медичного інституту. Успішне навчання в аспірантурі було завершено достроковим захистом кандидатської дисертації. З 1970 по 1974 рік – він асистент, а потім – доцент кафедри шпитальної хірургії. В 1974 році його призначено головним хірургом Дніпропетровського обласного управління охорони здоров’я. На цій посаді він працює до 1981 року, одночасно продовжує за сумісництвом працювати доцентом кафедри шпитальної хірургії. В 1977 році Микола Матвійович з успіхом захищає докторську дисертацію за темою «Гострий холецистит». У 1984 році йому присвоєно наукове звання професора.

          З 1981 року Микола Матвійович працює завідуючим кафедрою хірургії Дніпропетровської державної медичної академії, яку він очолював до 2002 року. З 2002 року – професор кафедри загальної хірургії.
Професор М.М. Бондаренко відомий науковий працівник, педагог, хірург вищої категорії. Вірний учень та послідовник свого видатного вчителя Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Д.П. Чухрієнка, Микола Матвійович все своє життя продовжує та поповнює традиції його наукової школи. Понад 20 років він очолював Правління наукового товариства хірургів Дніпропетровської області, але й після того залишався почесним головою обласної асоціації хірургів України. Наукова і викладацька робота щільно поєднувалася із практичною. Як висококласний фахівець Микола Матвійович самостійно виконав понад 15 тис. оперативних втручань, серед яких переважають найбільш складні. Вихований на принципах гуманізму, Микола Матвійович Бондаренко проводив всі ці ідеї в життя. Це проявлялося в його доброму, чуйному відношенні до хворих, студентів, колег. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Добро верталося Миколі Матвійовичу щирою любов’ю всіх людей, з якими він спілкувався.
Професор М.М. Бондаренко автор понад 350 наукових праць, в тому числі – 5 монографій («Инфаркт кишечника», «Инородные тела у человека», «Клинико-патогенетические аспекты хирургического лечения язвенной болезни желудка» и др.), учбових посібників та підручника з хірургії. Має 10 винаходів та патентів України, 40 раціоналізаторських пропозицій. Він активний учасник всіх з’їздів хірургів СРСР та України. Основними науковими напрямками його науково-практичної діяльності є невідкладна хірургія, хірургія органів травлення, торакальна та судинна хірургія. Як провідний науковець він входив до складу редакційних рад наукових журналів: «Клінічна хірургія», «Харківська хірургічна школа», «Медицина транспорту України».

            М.М. Бондаренко підготував 10 кандидатів медичних наук та 2 докторів медичних наук. Мав широке коло наукових та практичних інтересів.

          Свою роботу Микола Матвійович поєднував з активною громадською діяльністю. Останніми роками він очолював Раду ветеранів нашої академії.

     Його праця неодноразово була відзначена державою. Він нагороджений знаком «Отличнику здравоохранения». За заслуги в області вищої освіти нагороджений нагрудним знаком «За отличные успехи в работе», медалями «Ветеран праці», «Захиснику Вітчизни» ювілейними медалями до 65-річча Перемоги, 20-річча Придністровської Молдавської республіки. Комісією при Кабінеті Міністрів України встановлений статус «За особливі заслуги перед Україною», має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За заслуги в розвитку охорони здоров’я, впровадження в лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, високу професійну майстерність, Микола Матвійович був нагороджений грамотою Верховної Ради України «за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм».

            Всі, хто доторкнувся до його особистості, таланту науковця, лікаря, педагога, надзвичайної людини назавжди запам`ятають Миколу Матвійовича Бондаренка. Світла пам`ять про нього назавжди залишиться в їх серцях.

Співробітники кафедри загальної хірургії Дніпропетровської медичної академії

Правління ВГО «Асоціація хірургів України»