Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»,


Січень, 13, 2022
 

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», яка відбудеться у м. Харкові 7-8 квітня 2022 року (згідно Посвідчення УкрНТІ № 367 від 2.07.2021 р.).

 

На обговорення виносяться наступні питання:

– Нове в клінічній та експериментальній хірургії;

– Хірургія при вибухових та вогнепальних пораненнях;

– Хірургічна інфекція;

– Мініінвазивні технології;

– Термічні опіки

Вимоги до оформлення матеріалів:

УДК – не потрібне.

Мова статті – українська або англійська.

Текст розміщений на стандартному листі (форматом А4 210х297), шрифт Times New Romans Cyr, 14,  інтервал – 1,5, поля: ліві – 3 см., праві – 1,5 см., верхні і нижні – 2 см.

Стаття повинна містити:вступ; матеріали і методи досліджень; результати досліджень; обговорення результатів досліджень; висновки; перелік літератури (не більше 10 джерел), бажано з DOI; ключові слова (3-7).

реферат (структурований!) на українській та англійський мовах: назва, П.І.Б. авторів, назва організації, мета, матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки, ключові слова.

Оформлення списку літератури має відповідати Ванкувер стилю (Vancouver style). У зв’язку з цим, до Переліку посилань на джерела, написані кирилицею, слід додатково надати References з транслітерацією інформації.

Всі посилання наводять у Порядку Цитування, А Не За Алфавітом!

Для транслітерації тексту відповідно до стандарту BGN можна скористатися посиланнями

Згідно із розпорядженням МОН України до переліку посилань не включаються джерела, опубліковані в російських та білоруських виданнях!

У бібліографічному описі кожного джерела мать бути представлені ВСІ АВТОРИ. Якщо у публікації більше 7 авторів, після 6-го автора необхідно поставити скорочення “…, та ін.” або “…, et al.”. Неприпустимо скорочувати назву статті. Назву англомовних журналів наводити відповідно з каталогом назв бази даних MedLine. Якщо журнал не індексований у MedLine, вказують його повну назву. Назви вітчизняних журналів скорочувати неможна.

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL.

Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*docx) і бути повним аналогом тексту на папері. Файл має бути перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, контактний телефон, електронна адреса.

Матеріали просимо надсилати до 1 березня 2022 року на електронну адресу

conference2020-ionx@ukr.net

Усі питання уточнюйте в редакції журналу.

Телефони (057) 349-41-39, або +380991392218 – Береснєв Сергій Олександрович.