1. Бондаренко М. Д. головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Київської обласної державної адміністрації
2. Андрющенко В. П. завідувач кафедри загальної хірургії ДЗ «Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
3. Бабін І. О. головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Волинської обласної державної адміністрації, асистент кафедри хiрургiї та ендоскопiї факультету післядипломної освіти ДЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького» МОЗ України.
4. Березницький Я. С. завідувач кафедри хірургії ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
5. Близнюк О. Ф. хірург КЗ «Херсонська обласна клінічна лікарня», голова Асоціації хірургів Херсонської області.
6. Богуславський О. М. завідувач хірургічного відділення КЗ «Черкаська обласна лікарня», головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації
7. Бойко В. В. директор ДУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім..В.Т.Зайцева» НАМН України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України
8. Велігоцкий М. М. завідувач кафедри торакоабдомінальної хірургії ДЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
9. Гетьман В. Г. завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика» МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Торакальна хірургія», доктор медичних наук, професор
10. Пустовойт П.І. завідувач відділенням мініінвазивної хірургії КЗ «Одеська обласна клінічна лікарня», кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою ДЗ «Одеський державний медичний університет» МОЗ України
11. Грубнік В. В. завідувач кафедри хірургії №1 з післядипломною підготовкою ДЗ «Одеський державний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
12. Десятирик В. І. заступник декана факультету післядипломної освіти ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
13. Дронов О. І. завідувач кафедри хірургії №1 ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
14. Дубинський М. В. доцент кафедри хірургії №1 ДЗ «Українська медична стоматологічна академія», кандидат медичних наук,, головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації
15. Єпіфанцев О. А. головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації
16. Запорожченко Б. С. професор кафедри хірургії №2 ДЗ «Одеський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор
17. Заруцький Я. Л. полковник медичної служби ЗСУ, начальник кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, доктор медичних наук, професор
18. Захараш М. П. професор кафедри хірургії №1 ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця» МОЗ України, член-кореспондент НАМН України
19. Бочаров А.В. завідувач відділення проктології КЗ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», кандидат медичних наук доцент . кафедри хірургії ДЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України
20.  Костилєв М.В перший заступник з науково-організаційної роботи директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор
21. Йоффе І. В. ректор ДЗ «Луганський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор
22. Кобилецький М. М. головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Департаменту охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії Сумського медичного інституту
23. Галич С.П. завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії з групою ліквідації наслідків бойових травм ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України. доктор медичних наук
24. Кондратенко П. Г. перший проректор ДЗ «Донецький національний медичний університет ім. М. Горького» МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії, доктор медичних наук, професор
25. Копчак В. М. завідувач відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України. доктор медичних наук, професор
26. Котенко О. Г. заступник з наукових питань трансплантації директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор
27. Криворучко І. А. завідувач кафедри хірургії №2 ДЗ «Харківський національний медичний університет» доктор медичних наук, професор
28. Лаврик А. С. головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О Шалімова», доктор медичних наук, професор
29. Лавров О. С. завідувач хірургічного відділення Кіровоградської міської лікарні швидкої допомоги
30. Литвиненко О. М. провідний науковий співробітник відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук
31. Лігоненко О.В. завідувач кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими ДЗ «Українська медична стоматологічна академія», доктор медичних наук, професор
32. Логачов В. К. куратор відділення хірургічної інфекції ДЗ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т Зайцева» НАМН України, доктор медичних наук, професор
33. Лупальцов В. І. професор кафедри хірургії ДЗ «Харківський національний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України
34. Шаваров Ю.І. завідувач 3-го хірургічного відділу КУ «Львівська обласна клінічна лікарня»,

головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації

35.  Кутовий О.Б. завідувач кафедри хірургії №2 ДЗ «Дніпропетрвська медична академія» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
36.  Нестеренко О.Л. головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, кандидат медичних наук
37. Мішалов В. Г. завідувач кафедри хірургії №4 ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
38. Ничитайло М. Ю. заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України
39. Ніконенко О. С. ректор ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти»

МОЗ України. Головний позаштаний спеціаліст МОЗ України  і спеціальності «Трансплантологія», академік НАМН України

40. Огородник П. В. провідний науковий співробітник відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор
41. Дудла І.Д. головний спеціаліст – обласний хірург відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню  управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації
42. Верба А.В. директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, генерал-майор медичної служби, кандидат медичних наук
43. Лукавецький О.В. Завідувач кафедри хірургії №1 ДЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
44. Шапринський В.О. завідувач кафедри хірургії №1 ДЗ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
45. Нікульніков П.І. завідувач відділу хірургії магістральних судин ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук.
46. Русак  П.С. завідувач хірургічним відділенням №1 КУ «Житомирська обласна дитяча лікарня», завідувач Житомирської філії кафедри дитячої хірургії ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика» МОЗ України, кандидат медичних наук.
47. Полянський І. Ю. завідувач кафедри хірургії ДЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
48. Хоменко І.П. полковник медичної служби ЗСУ,  заступник начальника кафедри факультету військово-медичного інституту Української військово-медичної академії, доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України
49. Радзіховський А. П. завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
50. Філіп С.С. професор кафедри загальної хірургії медичного факультету ДЗ «Ужгородський національний університет», кандидат медичних наук.
51. Салютін Р.В. заступник з лікувальної роботи директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України. доктор медичних наук, старший науковий співробітник.
52. Сипливий В. О. завідувач кафедра загальної хірургії № 2  ДЗ «Харківський національний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
53. Скіба В. В. Проректор, завідувач кафедри хірургії Київського медичного університету УАНМ, доктор медичних наук, професор.
54. Скумс А. В. завідувач відділу хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук, професор.
55. Білянський Л.С. завідувач кафедри хірургії №1 ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця» МОЗ України, член-кореспондент НАМН України
56. Суходоля А. І. головний хірург управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації, завідувач ДЗ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова» МОЗ України
57. Тамм Т. І. завідувач кафедри хірургії та проктології  ДЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
58. Йоффе О.Ю. завідувач кафедри загальної хірургії №2 ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
59. Усенко О. Ю. директор ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О Шалімова» Національної академії медичних наук України, керівник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О Шалімова». Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України
60. Фелештинский Я. П. завідувач кафедрою хірургії та проктології ДЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім П.Л. Шупика» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
61. Фомін П. Д. завідувач кафедри хірургії №3 ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця» МОЗ України, академік НАМН та НАН України
62.  Запорожець В.В. заступник головного лікаря з хірургії та інноваційних технологій Тернопільської Університетської лікарні.
63. Шаповал С. Д. перший проректор ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, завідувач кафедрою амбулаторної гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
64. Шевчук М. Г. професор кафедри хірургії факультету післядипломної освіти ДЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.
65. Шкарбан П. О. завідувач організаційно-методичним відділом ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова» НАМН України, кандидат медичних наук.
66. Яновський О. П. лікар-хірург КУ «Херсонська обласна клінічна лікарня», головний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія» Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації
67. Ярешко В. Г. завідувач кафедри хірургії та малоінвазивних технологій ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
68. Василинчук В.В. завідувач хірургічним відділеннями КУ «Чернігівська центральна районна лікарня», кандидат медичних наук
69. Русин В.І професор кафедри хірургічних хвороб ДЗ «Ужгородський національний університет» МОН України, доктор медичних наук, професор
70. Гринь В.К. директор ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака» НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор
71. Даценко Б.М. професор кафедри хірургії та проктології ДЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук, професор
72. Лазоришинець В.М. директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова» НАМН України, доктор медичних наук, академік НАМН України