Інформаційне повідомлення: ХХІV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова.


Січень, 14, 2018
 

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України, ГО «Асоціація хірургів України» проводять 26-28 вересня 2018 року в м.Києві  ХХІV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова.

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ  ПИТАННЯ З′ЇЗДУ

 •  Хірургічне лікування бойових ушкоджень, їх ускладнень та наслідків.
 •  Проблеми  абдомінальної, торакальної  та судинної  хірургії.
 •  Проблеми ургентної  хірургії.
 •  Ускладнення в хірургії.
 •  Перитоніт, сепсис та інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги.
 •  Хірургія ендокринних органів.
 •  Хірургія серця.
 •  Дитяча хірургія.
 •  Трансплантація органів.
 •  Мікросудинна та пластична хірургія.
 •  Експериментальна хірургія.

Тези наукових робіт для публікації в матеріалах З’їзду та  тематику доповідей направляти до Організаційного комітету на електронну адресу ukrsurgery@gmail.com та за друкований варіант на адресою: 03680 м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 30, НІХТ ім.О.О.Шалімова, науково-організаційний відділ.

Кінцевий термін прийому матеріалів – 1 березня 2018 року

         Вимоги до оформлення матеріалів для публікації

Обсяг тез повинен складати до 2 сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman кегль − 14 пт, інтервал −  1,5 пт, всі поля стандартні. Матеріали подаються в електронному форматі (на вказану адресу електронної  пошти) та у роздрукованому вигляді в одному примірнику  до організаційного комітету з’їзду до 1 березня 2018 року.

Тези супроводжуються направленням установи, в якій виконана робота, з зазначенням бажаної форми участі (тільки друковання тез, друкування тез і усна чи стендова доповідь). На друкованому примірнику тез необхідна відмітка про дозвіл на друкування, завірена підписом керівника і печаткою установи, адреса та контактні телефони  всіх авторів.

Структура тез: назва роботи, ініціали та прізвища авторів, назва установи, з якої виходить робота; текст тез, який включає: вступ, мету, об’єкт і методи дослідження, результати, їх обговорення, висновки.

Тези не повинні містити таблиць, рисунків, списку літератури.

Одним автором може бути подано не більше двох робіт.

Автори несуть персональну відповідальність за достовірність тез, оскільки друкування тез буде без редакційної корекції.

Тези, оформленні без дотримання вимог, реєструватись не будуть.

На матеріали, які автори пропонують до демонстрації на засіданнях відеосекції, надається анотація обсягом до 1 сторінки та направлення установи.

Довідка за тел.: (044) 497-50-65, 408-59-88