До 100-річчя з дня народження академіка О.О.Шалімова


Жовтень, 17, 2017
 

26-28 вересня 2018 року ДУ «НІХТ імені О.О. Шалімова» НАМН України та ВГО «Асоціація хірургів України» проведуть ХХІV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова.

ПРОГРАМНІ  ПИТАННЯ З′ЇЗДУ

 •  Хірургічне лікування бойових ушкоджень, їх ускладнень та наслідків.
 •  Проблеми  абдомінальної , торакальної  та судинної  хірургії.
 •  Проблеми ургентної  хірургії .
 •  Ускладнень в хірургії.
 •  Перитоніт, сепсис та інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги.
 •  Хірургія ендокринних органів.
 •  Хірургія серця.
 •  Дитяча хірургія.
 •  Трансплантація органів.
 •  Мікросудинна та пластична хірургія.
 •  Експериментальна хірургія.

Вимоги до оформлення матеріалів для публікації

Обсяг тез повинен складати до 2 сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman кегль − 14 пт, інтервал −  1,5 пт, всі поля стандартні. Матеріали подаються в електронному форматі (на вказану адресу електронної  пошти) та у роздрукованому вигляді в одному примірнику  до організаційного комітету з’їзду до 1 березня 2018 року.

Тези супроводжуються направленням установи, в якій виконана робота, з зазначенням бажаної форми участі (тільки друковання тез, друкування тез і усна чи стендова доповідь). На друкованому примірнику тез необхідна відмітка про дозвіл на друкування, завірена підписом керівника і печаткою установи, адреса та контактні телефони  всіх авторів.

Структура тез: назва роботи, ініціали та прізвища авторів, назва установи, з якої виходить робота; текст тез, який включає: вступ, мету, об’єкт і методи дослідження, результати, їх обговорення, висновки.

Тези не повинні містити таблиць, рисунків, списку літератури.

Одним автором може бути подано не більше двох робіт.

Автори несуть персональну відповідальність за достовірність тез, оскільки друкування тез буде без редакційної корекції.

Тези, оформленні без дотримання вимог, реєструватись не будуть.

На матеріали, які автори пропонують до демонстрації на засіданнях відеосекції, надається анотація обсягом до 1 сторінки та направлення установи.

Матеріали  направляти на електронну адресу ukrsurgery@gmail.com та за адресою: 03680 м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 30, НІХТ ім..О.О.Шалімова, науково-організаційний відділ.

Довідка за тел.: (044) 497-50-65, 408-59-88

Оргкомітет