Членам ВГО «Асоціація хірургів України» – позачергові наукові публікації в фахових виданнях…


Лютий, 8, 2017
 

Головам регіональних осередків ВГО «Асоціація хірургів України»

Членам ВГО «Асоціація хірургів України»

Президія ВГО «Асоціація хірургів України» повідомляє про наступне:

 

Наукові публікації членів ВГО «Асоціація хірургів України», можуть бути опубліковані позачергово в таких фахових виданнях:

«Клінічна хірургія» (видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, та до наукометричних баз) за умови наявності клопотання керівного органу регіонального осередку ВГО «Асоціація хірургів України» або Голови регіонального осередку ВГО «Асоціація хірургів України»;

podmeny

«Журнал Національної академії медичних наук України» (видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук), за умови рекомендації представника Президії Правління ВГО «Асоціація хірургів України».

 

Голова Правління ВГО
«Асоціація хірургів України»
Директор ДУ «Національний
інститут хірургії та трансплантології
ім. О.О. Шалімова» НАМН України
доктор мед. наук, професор                                                                  О.Ю. Усенко