Закон України Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.377 )  { Із змінами, внесеними згідно із Законами N  997-V   (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 N 2608-VI  ( 2608-17 ) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69 N 5460-VI  ( […]

Лют, 23 / 2016

Закон України “Основи законодавства про охорону здоров’я”

ЗАКОН УКРАЇНИ Основи законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19) {Вводиться в дію Постановою ВР № 2802-XII від 19.11.92, ВВР, 1993, № 4, ст.20} {Із змінами, внесеними згідно з Декретом № 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, № 11, ст. 93 Законами № 2978-XII від 03.02.93, ВВР, 1993, № […]

Лют, 22 / 2016