Асоціація хірургів Тернопільської області


Лютий, 24, 2016
 

1.     Голова та секретар регіонального осередку Асоціації та їх контакти

Голова – проф. Дзюбановський І.Я., секретар – к.мед.н. Продан А.М. (067-712-01-99)

 

2.     Кількість членів регіонального осередку Асоціації 111
3.     Середній вік членів регіонального осередку Асоціації. 40
4.     Кількість проведених засідань/наукових заходів тощо в т.ч. з іншими профільними Асоціаціями 4
5.     Участь регіонального осередку в плануванні науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів  

Члени Асоціації є співавторами – виконавцями планової міжкафедральної науково-дослідної роботи медичного університету «Оптимізація хірургічного лікування хворих з гострою і хронічною патологією органів черевної порожнини з використанням програми FAST TRUCK SURGERY.

 

6.     Участь в наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах Здобутки клінічної та експериментальної медицини (2019 рік); Буковинський хірургічний форум (25-26.10.2019); Актуальні проблеми герніології (14-15.11.2019), І Галицький хірургічний форум (24.01.2019).

 

7.     Планування наукових заходів на наступний рік Планується проведення 4 засідання Асоціації хірургів сумісно з асоціацією акушерів та гінекологів, ендокринологів; провести І Галицький хірургічний форум (24.01.2019).

 

8.     Основні напрямки роботи регіонального осередку Асоціації (з вказівкою відповідних рішень):

·        організаційно-методична;

·        науково-практична.

Покращення надання ургентної хірургічної служби в області за рахунок впровадження безоплатного пакету оцінки операційних втручань в перших дві доби післяопераційного періоду з відповідним рішенням медичної комісії обласної ради від 2019 року.

 

18. Тернопольская область2