Асоціація хірургів Сумської області


Лютий, 24, 2016
 

 

 

 

1.     Голова та секретар регіонального осередку Асоціації та їх контакти Голова Асоціації – академік АН ВШ України, професор, д.мед.н. Дужий Ігор Дмитрович.

Секретар Асоціації – доцент, к.мед.н. П’ятикоп Геннадій Іванович.

 

gensurgery@med.sumdu.edu.ua

 

2.     Кількість членів регіонального осередку Асоціації 178
3.     Середній вік членів регіонального осередку Асоціації. 52
4.     Кількість проведених засідань/наукових заходів тощо в т.ч. з іншими профільними Асоціаціями 3
5.     Участь регіонального осередку в плануванні науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів  

постійна

6.     Участь в наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах Теми доповідей:

1. Modernmethodsoftreatinginguinalhernias / Матеріали міжнародно-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота», м. Київ, 14–15 листопада 2019 р. – С. 122–124. / П’ятикоп Г. І., Кравець О. В., Кобилецький С. М., Кобилецький М.М., Материнський О.М.

2. Umbilicalmetastasis (orSisterMaryJoseph’snodule) imitatingincarceratedumbilicalhernia / Матеріали міжнародно-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота», м. Київ, 14–15 листопада 2019 р. – С. 125–126. / Шевченко В. П., Копиця Т. В., Шевченко В. В., Братушка В. О., Мисловський І. А., Попадинець В. М., Пустовий А. І., Цигикал Р. М.

3. Dirophylariosis in surgical practice / BiomedicalPerspectives: AbstractbookofInternationalScientificandPracticalConferenceofStudents, PostgraduatesandYoungScientists, Sumy, October 16-18, 2019. – Sumy : SumyStateUniversity, 2019. – P. 38.

4. Modern staged treatment of patients with purulo-necrotic lesions of diabetic foot syndrome / BiomedicalPerspectives: AbstractbookofInternationalScientificandPracticalConferenceofStudents, PostgraduatesandYoungScientists, Sumy, October 16-18, 2019. – Sumy : SumyStateUniversity, 2019. – P. 60.

5. Breast cancer features in nigerian and ukrainian women / BiomedicalPerspectives: AbstractbookofInternationalScientificandPracticalConferenceofStudents, PostgraduatesandYoungScientists, Sumy, October 16-18, 2019. – Sumy : SumyStateUniversity, 2019. – P. 65.

6. Закрите дренування черевної порожнини у комплексі передопераційної підготовки хворих на запальний перитоніт / «Актуальні питання сучасної медицини» ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців, 28–29 березня 2019 р., м. Харків, Україна. – С. 37–38. / Кравець О.В.

7. Стан протеолітичної системи у хворих на трофічні виразки діабетичного ґенезу / Конференція «Актуальні питання сучасної хірургії», м. Київ, 28–29 листопада 2019 р., «Хірургія України», Дужий І.Д.

8. Нові можливості лікування хворих на апендикулярний інфільтрат // Дужий І. Д., Шимко В. В., П’ятикоп Г. І. // м. Харків.

9. Вплив ятрогенного спленозу на результати лікування постраждалих з пошкодженням селезінки та гематологічних хворих/Конференція «Актуальні питання сучасної хірургії», м. Київ, 28–29 листопада 2019 р.«Хірургія України» // Шевченко В. П. Кобилецький М.М. Шевченко В. В. Кобилецький С.М., П’ятикопГ. І. Кравець О. В. Братушка В.О. Соболєв Ю. І.

7.     Планування наукових заходів на наступний рік ·        Проведення сумісних засідань з Управлінням ОЗ Сумської ОДА.

·        Планування наукових робіт на 2020-20121 роки.

·        Підписка на хірургічні часописи для членів Асоціації («Клінічна хірургія» – 2, «Харківська хірургічна школа» – 5).

·        Консультування і допомога у наукових публікаціях членів Асоціації.

·        Виступи членів Асоціації у медіа-просторі з профілактичними лекціями.

8.     Основні напрямки роботи регіонального осередку Асоціації (з вказівкою відповідних рішень):

·        організаційно-методична;

·        науково-практична.

1)  організаційно-методична:

–       Випуск методичних рекомендацій по діагностиці і лікуванню спонтанного пневмотораксу.

–       Випуск методичних рекомендацій по діагностиці і лікуванню синдрому плеврального випоту.

– Випуск монографії по особливостях діагностики захворювань плеври.

2) науково-практична:

–         Публікація наукових видань членів Асоціації у медичних часописах України.

Публікація наукових видань у закордонних медичних часописах.

 

17. Сумская область