Асоціація хірургів Харківської області


Лютий, 24, 2016
 

 

 

1.     Голова та секретар регіонального осередку Асоціації та їх контакти  

 

 

Голова ГО «АХХО» – член-кореспондент НАМНУ, д.мед.н., проф. Бойко В. В. (Директор ДУ «ИЗНХ ім. В.Т.Зайцева НАМНУ», телефон/факс: +380577153348), секретар – к.мед.н. Тимченко М. Є. (доцент кафедри хірургії №і ХНМУ, телефон: +380504000832, факс: +380573494105, email: michael.timchenko@gmail.com);

 

2.     Кількість членів регіонального осередку Асоціації 360
3.     Середній вік членів регіонального осередку Асоціації. 41
4.     Кількість проведених засідань/наукових заходів тощо в т.ч. з іншими профільними Асоціаціями 10
5.     Участь регіонального осередку в плануванні науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів  

 

 

 

Члени АХХО приймають участь у науково-дослідницькій роботі ХНУім. В. Н. Каразіна, ХНМУ, ХМАПО, ДУ «ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМНУ

6.     Участь в наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах  

 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» 4-5 квітня, Науково-практична конференція молодих вчених «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії», Міжобласні науково-практичні конференції в м. Суми

7.     Планування наукових заходів на наступний рік  

 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», Науково-практична конференція молодих вчених «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії», Міжобласні та обласні науково-практичні конференції (спільно з регіональними осередками)

8.     Основні напрямки роботи регіонального осередку Асоціації (з вказівкою відповідних рішень):

·        організаційно-методична;

·        науково-практична.

 

 

організаційно-методична робота: участь у проведенні нарад районних хірургів, допомога в проведенні паспортизації хірургічних відділень, підготовка і вдосконалення стандартів надання невідкладної хірургічної допомоги, розробка і впроваждення регіональних стандартів хірургічної допомоги, здійснення контролю якості надання хірургічної допомоги населенню (в т. ч. невідкладної), організація юридичної допомоги;

науково-практична робота: організація і проведення науково-

практичних конференцій (в тому числі обласних, міжобласних, республіканських та з міжнародшо участю) і тематичних лекцій, допомога у ефективному впровадженні наукових розробок в практику охорони здоров’я, виконання і контроль за ліцензуванням лікарів з хірургічних спеціальностей;

 

19. Харьковская область