XLII Наукові читання імені О.О. Богомольця


Березень, 4, 2021
 

Шановні колеги!

Маємо честь запросити взяти участь у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «42 Наукові читання імені О.О. Богомольця»

До участі в роботі конференції запрошуються представники органів державної влади, науково-дослідних інститутів, вищих медичних і біологічних навчальних закладів, лікарі, аспіранти

Учасники отримають Сертифікат з нарахуванням балів, відповідно до наказу МОЗ України № 446 від 22.02.19, про безперервний професійний розвиток лікарів

Напрями роботи конференції

Науковий спадок академіка О.О. Богомольця та його розвиток на сучасному етапі:

 • Роль сполучної тканини у захисній, пластичній, трофічній функціях організму
 • Роль сполучної тканини в патогенезі захворювань
 • Ролі спадковості та конституції в патогенезі захворювань
 • Молекулярно-генетичні дослідження у вивченні патогенезу захворювань
 • Механізми регуляції гомеостазу
 • Вчення про реактивність, імунітет та алергію
 • Стимуляція захисних сил організму
 • Ендокринна регуляція та її порушення
 • Порушення обміну речовин
 • Взаємодія пухлини та організму
 • Питання гематології та переливання крові
 • Досягнення сучасної геронтології
 • Добутки сучасної мікробіології та епідеміології
 • Питання клінічної фізіології
 • Експериментальна біологія та патологія, моделі патологічних станів, експериментальна терапія
 • Історичні екскурси у розвиток і добутки української школи фізіології та патологічної фізіології
 • Актуальні проблеми викладання патофізіології. Досвід дистанційного викладання.

ФОРМИ УЧАСТІ:

 • усна доповідь online
 • публікація тез в електронній збірці матеріалів конференції, розміщеній в Internet у відкритому доступі. Автор зможе відслідковувати статистику переглядів та завантажень прямо в архіві на сайті
 • публікація статті у рецензованому фаховому журналі«Медична наука України» (категорія «Б» переліку фахових видань МОН; DOI:  https://doi.org/10.32345; індексується у 12 міжнародних наукометричних базах). При такій формі участі в якості тез може бути анотація статті
 • слухач

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Місце проведення конференції:

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра патофізіології

03057, м. Київ, пр. Перемоги 34, фізико-хімічний корпус НМУ

Регламент роботи конференції:

09.30-10.00 – підключення та реєстрація учасників:
10.00-12.00 – пленарнa лекція

12.00-14-00 – усні доповіді з презентаціями

Контактні особи:

– Панова Тетяна Іванівна – тел. (095) 244-27-26; (044) 454-49-57

– Зябліцев Сергій Володимирович – тел. (050) 328-23-87; (098) 642-02-24

e-mail: bogomolets2021@gmail.com

Участь у конференції – 100 грн.

ОПЛАТА: ФОП Музика Тетяна Володимирівна, р/р UA 14 336310 0000026004001662016, Банк АТ «Ідея Банк», м. Львів, код за ДРФО 2897517287, МФО 336310. Призначення платежу «Підготовка текстового документу до друку». В графі «Платник» вкажіть прізвище першого автора/учасника конференції.

Для участі у конференції необхідно до 01 травня 2021 року на адресу: bogomolets2021@gmail.com  надіслати заявку, тези і статті для публікації, скан-копію квитанції про оплату. Назва файлів: прізвище першого автора (наприклад: Іваненко-заявка, Іваненко-тези, Іваненко-стаття, Іваненко-квитанція).

Після отримання тез ми обов’язково надамо відповідь: «Ваші тези отримано». Якщо таке повідомлення не надійшло через 1-2 дні після надсилання, зателефонуйте, будь-ласка, в оргкомітет.

Інформаційний лист № 2 з Програмою конференції буде надіслано 10 травня 2021р.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ: формат Word, об’єм 1-2 сторінки, 14 шрифт, Times New Roman, інтервал – 1.

Структура тез: УДК. Назва. Прізвища та ініціали авторів. Назва установи. Електронна пошта для кореспонденції. Актуальність. Ціль. Матеріали та методи. Результати. Висновок. Ключові слова (див. нижче приклад).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: див. на сайті журналу «Медична наука України» https://msu-journal.com/index.php/journal/about/submissions

 

Додаткова інформація:
Інформаційний лист № 1