100 років – початок життя!


Червень, 21, 2021
 

 
21 червня 1921 року хірургічна спільнота України отримала перший номер фахового видання, журнал «Новый хирургический журнал» в якому висвітлювались всі новини хірургічної науки та практики.
Перші номери журналу отримали життя в Катеринославському медичному інституті та видавались під редакцією професорів Я.Й. Гальперна та С.П. Федорова.
Вже з 1946 року журнал отримав нову назву «Клінічна хірургія» та видавництво перемістилось до Києва. Минали часи, змінювались головні редактори, але журнал не змінював свого призначення – інформувати та пропагувати новітні досягнення хірургічної науки, відображати багатий теоретичний і практичний досвід вітчизняної хірургії.
Майже півстоліття журнал тісно пов’язаний з Інститутом та особистостями які його очолюють.
Саме головні редактори журналу формують його сутність та відображають основні тенденції сучасної хірургічної науки та практики.
Новаторські підходи академіка О.О. Шалімова, хірургічний класицизм член-кореспондентів НАМН України В.Ф. Саєнко та М.Ю. Ничитайло та подих сучасної хірургії член-кореспондента НАМН України О.Ю. Усенко – це все на сторінках видання.
Але часи змінюються, змінюється журнал. Ми прагнемо досконалості, сучасності, балансу новацій та традицій. Все це закладено ще тими, хто стояв у витоків нашого видання та продовжується завдяки нашим авторам, читачам, друзям.
Бажаємо журналу «Клінічна хірургія» довгих років життя та процвітання!

204262942_2997679717150005_5626702265515919562_n

Рішення про неприбутковість-2017